Weer sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik vier horens. ‘Wat betekent dat?’ vroeg ik de engel die met mij sprak, en hij antwoordde:

‘Dat zijn de horens die het volk van Juda, Israël en Jeruzalem uiteen hebben gedreven.’ Toen liet de HEER mij vier smeden zien. ‘Wat komen die doen?’ vroeg ik, en Hij antwoordde:

‘Met die horens hebben vreemde volken Juda uiteengedreven en zijn verzet gebroken, en nu zijn de smeden gekomen om die volken op te schrikken en de horens neer te slaan die ze hadden geheven om Juda mee uiteen te drijven.’

Weer sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand. ‘Waar gaat u heen?’ vroeg ik, en hij antwoordde:

‘Ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden.’ Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei:

‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de HEER – en haar met Mijn luister vullen.’

‘Kom! Vlucht weg uit het land van het Noorden! – spreekt de HEER. Als de vier winden van de hemel heb Ik jullie verspreid – spreekt de HEER. Kom nu, Sion; jullie die in Babel wonen, breng je in veiligheid.’ Want de HEER van de hemelse machten, die mij Zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn:

‘Wie aan Mijn volk komt, komt aan Mijn oogappel! Ik zal Mijn hand dreigend naar hen uitstrekken, zodat zij op hun beurt geplunderd worden door degenen die zij hadden geknecht.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij gezonden heeft. ‘Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER. Er komt een tijd dat vele volken zich bij Mij zullen aansluiten. Zij zullen Mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal Ik wonen.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Op heilige grond zal de HEER het volk van Juda voorgoed in bezit nemen en opnieuw zal Hij Jeruzalem uitverkiezen. Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want Hij komt uit Zijn heilige woning naar buiten.

Loading

0Shares