Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen.

De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik, al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent. En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing:

er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer:

heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens,

want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.

Loading

0Shares